Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

Domarringen ”Hästevads stenar”

En av traktens mest omskrivna fornlämningar, Hästevads stenar, finns vid foten av Halleberg nedanför Ättestupan. Lämningen består idag av två gravhögar där det på den största står en s.k. domar-ring med åtta resta stenar.

Gravfältet från äldre järnåldern var en gång betydligt större men spolierades vid järnvägsbygget på 1860-talet. Ca 15 meter söder om domarringen, där järnvägen nu går fram, fanns bl.a. ännu en domarring bestående av tolv klumpstenar. En stor mängd gravar blev också skövlade genom järnvägsbygget och grustäkt.

Platsen har besökts och beskrivits av många namnkunniga personer bl.a. Erik Dahlbergh (med Suecia Antiqua på 1660-talet) och Carl von Linné 1746. I sin reseskildring skriver Linné att ”många ätteplatser lågo omkring domarringen och andra närmare Ättestörtan”.

Vid kung Adolf Fredriks och drottning Lovisa Ulrikas besök på platsen 1754 befanns en av ringens stenar vara omkullfallen. På kungens order blev den upprest och som minne av händelsen har kungaparet fått sina namn inhuggna i den.

Källa: Tunhems Gäll, G. Lundén.

 

 

Fornlämningen ligger i sydöstra utkanten av Vargöns tätort, nära landsvägen mot Vänersnäs, där denna korsar järnvägen med en viadukt.

Hitta hit
med GPS

WGS84
N 58° 21.094’
E 12° 24.963’

RT90
6474810
1301610

SWEREF99
6470757
348788

Hästevads stenar
Hästevads stenar "Kungastenen"

Inskription:

”Uppå Konung Adolph Fredriks och Drottning Lovisa Ullricas befalning när de den 8 augusti 1754 besågo detta stället blef denne då kulfalne stenen upprest af länets höfdinge
Gref. Adolph Mörner.”

Upp