Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

Fagerhult

När Gustaf V 1907 övertog jakten på Hunneberg efter sin far Oscar II flyttade han också lunchplatsen från torpet Ekelund till kronojägarbostället Fagerhult och där har den blivit kvar sedan dess.
Hovet hade avtal med kronojägaren att få disponera huset under jaktdagarna. Familjen fick flytta ut och jaktsällskapet skulle hållas med kaffe och kaka. För detta fick han 50 kronor - då nästan en halv månadslön.
Nu är huset sedan länge obebott men förvaltas av Sveaskog och traditionen lever i viss mån ännu kvar med en ”Kungabulle” till de nutida drevkarlarna.

Intressant för besökaren är främst raden av ”Kungastenar” med autografer från många celebra jaktdeltagare. Några är lättlästa, andra en utmaning att tolka. Pröva själv dina kunskaper i sentida kunga- och ”kändishistoria”.

Läs mer om torpets historia på nästa sida och i hembygdsföreningens bok Torp och Stugor på Bergen.

Fagerhult torp
Hitta med GPS

WGS84
N 58° 18.225’
E 12° 26.734’

RT90
6469400
1303070

SWEREF99
6465367
350312

Bilparkering

2,0 km fr. torpet
(ca 25 minuter)

WGS84
N 58° 18.321’
E 12° 25.080’

RT90
6469660
1301465

SWEREF99
6465608
348705

Gustaf V med jaktsällskap
vid Fagerhult 1930.

För den tågintresserade:
Ca 300 meter norr om Fagerhult finns resterna (banvallar) av ”ändstationen” för mellankrigstidens skogsjärnväg.
Läs mer om denna
här.

Kungastenarna
Kungasten Carl-Gustaf
Kungasten Carl-Philip

Upp