Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

Fornborgen

Halleberg anses som Skandinaviens största fornborg. Dit har slättbefolkningen tagit sin tillflykt i orostider sedan ”hedenhös” ända fram till krigen mot danskarna under senare 1700-talet. Bergets branta sidor gjorde det besvärligt för inkräktare. Det enda sättet att ta sig upp var via några få s.k. klevar och där finner man än idag resterna av ett omfattande försvarsverk. Kullerstensmurar, som kunde vara upp till sju meter breda och sannolikt försedda med en träpalissad, gjorde berget näst intill ointagligt. Det fanns ju heller ingen alternativ reträttväg för eventuella inkräktare och därmed lätt att hamna i en fälla.
Rester av försvarsmurarna ser man idag tydligast på norra sidan av uppfartsvägen från Vargön i Storegårds klev.

Mer att läsa om fornborgen:

 

Kring Halleberg finns även ett antal andra fornlämningar. I sydväst ligger det kända gravfältet med domarringen Hästevads stenar.
Ovanför domarringen ligger den sägenomspunna Häcklan med ättestupan, som hos Linné 1746 kallas ”Häckla Ättestörta”.

Upp

Fornborgen

Hitta hit
med GPS
Bilparkering
på Halleberg.
Gå landsvägen uppför backen
ca 300 m till fornborgen.

WGS84
N 58° 21.431’
E 12° 25.080’

RT90
6475430
1301755

SWEREF99
6471377
348925