Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

Hembygdsföreningen grundades på initiativ av den legendariske ”riksprosten” Adolf Kloo, som också blev dess ordförande under många år.
Redan från starten 1936 fick föreningen disponera Tunhems nedlagda skola, Södra skolan, som varit i bruk från 1846 till 1930. Även om det skulle ta några år innan hembygdsgården hade tagit form så fick man redan från starten en hemvist varifrån verksamheten kunde utgå.

År 1947 skänktes skolbyggnaden med tillhörande lärarbostad och ett par mindre uthus till föreningen av dåvarande Västra Tunhems kommun. Skolan var då i dåligt skick, den var för liten och saknade kök och toaletter. 1967 genomfördes en omfattande renovering och lokalen förlängdes med tre meter. Detta gav plats för en scen och andra utrymmen.

Idag är den gamla skolan vår samlingslokal, men den kan också hyras till fester och föreningsmöten.

De vackra omgivningarna i naturreservatet Tunhems Ekhagar har bidragit till att göra hembygdsgården populär, inte minst för bröllops- och dopfester.

När föreningen 1997, genom en donation, fått god ekonomi köptes marken fri och vi disponerar nu en stor och vacker tomt. Där har ytterligare tre hus uppförts, en gårdsstuga - ”Jungfrulyckan”, Sockenmagasinet och ett Rotkonstmuseum.

Förutom dessa äger föreningen en lite torpstuga och en skvaltkvarn som ligger vid Prästeklevsbäcken i uppfarten till Hunneberg.

Hembygdsgården

Hitta till Hembygdsgården:

Prästgården 111
461 93 Västra Tunhem

Med GPS:

WGS84
N 58° 18.214’
E 12° 23.698’

RT90
6469530
1300105

SWEREF99
6465461
347348

Våra utställningar är öppna då vi har något av våra arrangemang vid Hembygdsgården.
Se årsprogrammet.

Däremellan ordnar vi visningar efter överenskommelse. Skvaltkvarnen kan visas i drift i mån av vattentillgång.

Kontakta vår sekreterare.

Klicka för mer information Klicka för mer information Klicka för mer information Klicka för mer information Klicka för mer information Klicka för mer information

Skvaltkvarnen

Rotkonstmuseet

Jungfrulyckan

Sockenmagasinet

Lärarbostaden

Södra skolan

Upp