Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

”Vandring till Bergens Jätteekar”

Några entusiaster i Hembygdsföreningen har försökt inventera de riktigt stora ekarna på Halle-Hunneberg. Som ”jätteek” räknas träd med en omkrets större än 3 meter i brösthöjd. Hittills har vi funnit ett trettiotal. Detta är en vägvisare för den som på egen hand vill upptäcka dem och kanske leta efter fler. Träden beskrivs både med text och GPS-position.

Författare: Göran Söderström

Häftad 8 sidor, en karta
A5-format, vikt 25 gram

Pris 5:-kr

Bergens Jätteekar