Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

Jubileumsskrift 70 år

Bilder och fristående berättelser från Tunhemsbygden.

Häftad 52 sidor, ca 50 bilder
A4-format, vikt 190 gram

Pris 50:-kr

NÅGRA RUBRIKER

Tio Årsvarv (föreningskrönika)

Linné i Västra Tunhem

Tunhems Lekare (krönika)

Sänkningen av sjön Eldmörjan

Torparhustruns händelselösa vardag

Det astronomiska uret från Brunnered

Socknen och prästen

Kalkbrytningen på Halle-Hunneberg

Olof Anderssson Silverlood

De samvetsömma

De kungliga jakterna

Lagga-Britta - en bygdesaga och dess verklighet

Offerkastet och Botestena

Stenmonumentet på Halleberg

Glimtar från livet förr

Män feskgjusa flôg över Hullsjön (dikt)

Jubileumsskrift 70 år

Upp