Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

Kontakta oss

Har du frågor om föreningen eller våra arrangemang är du välkommen att ringa någon i styrelsen.

Vill du hyra hembygdsgården för en fest eller ett föreningsmöte, ring vår vaktmästare.

Vill du beställa någon av våra skrifter, ring sekreteraren eller kassören.

Har du ändrat adress? Meddela kassören så vi kan hålla vårt medlemsregister aktuellt.

Allmänt

Vaktmästare

Annika Kukko

073-752 82 46

Webbsida

Hans Gustavsson

0521-22 31 05
Styrelse

Ordförande

AnnSofie Saville

070-859 31 33

V. ordförande

Lena Gustafsson

073-089 95 70

SekreterareV. sekreterareKassör

Hanne Rosvall

070-786 90 63

Ledamot

Sven Hall

0520-41 15 87

Ledamot

Annika Kukko

0520-42 11 50

Ledamot

Marie Aulich

073-310 25 39

Ledamot

Hans Couchér

0520-42 12 34

Ledamot

Bernt Björk

072-339 51 11

Ledamot

Marie Örnberg

070-978 23 51

Ledamot

Vakant

Revisorer, valberedning

Revisor

Maud Johansson

0521-22 30 13

Revisor

Tommy Stenvall

0521-22 01 71

Rev. suppleant

Lars Strömdahl

0521-22 16 12

Rev. suppleant

Elisabeth Jansson

Valberedning

Christina Stenvall

070-579 34 69

Valberedning

Vakant

Kommittéer

Servering

Annika Kukko

0520-42 11 50

Servering

John Kukko Örnberg

0520-42 11 50

Servering

Åsa Sandblom

0520-42 11 89

Servering

Håkan Sandblom

0520-42 11 89

Servering

Heléne Svensson

0520-42 11 96

Servering

Karin Erlandsson

076-256 98 41

Servering

Christer Björk

070-874 17 68

Servering

Birgitta Ericson

0521-169 63

Servering

Britt Tyberg

072-538 88 64

Servering

Marie Freiholtz

0520-315 74

Servering

Uno Germsjö

0520-42 11 47

Servering

Carla Paparo

070 358 30 15

Sommarkvällar

Alva Svantesson

0520-42 11 07

Sommarkvällar

Ulla Gustafsson

070-895 74 96

Sommarkvällar

Roland Ljung

070-340 74 36

Trädgård

Annika Karlsson

0520-42 10 26

Trädgård

Ebba Hammarskiöld

0521-609 33

Fastigheter

Harry Persson

0520-42 10 67

Fastigheter

Stig Knutsson

0520-42 12 62

Fastigheter

Sven Hall

0520-41 15 87

Fastigheter

Hans Gustavsson

0521-22 31 05

Fastigheter

Thomas Freiholtz

0520-315 74

Fastigheter

Jan Örnberg

0520-42 11 50

Fastigheter

Bengt Svantesson

070-688 82 01

Rosts stuga

Ingvar Hallberg

0520-42 20 22Upp