Hembygdsgården

© Västra Tunhems Hembygdsförening

<Tillbaka

Sökväg:

<Tillbaka

Torstensonmonumentet

Lennart Torstenson, 1603-51, greve, fältmarskalk, riksråd, var under 30-åriga kriget en av Sveriges främsta fältherrar. Han var en mästare i snabba, överraskande operationer och att utnyttja artilleriet. Han ledde svenska trupper på slagfälten i Baltikum, Polen, Tyskland och Danmark och bidrog starkt till segrarna vid bl.a. Breitenfeld 1631 och Lech 1632.

Lennart Torstenson föddes på gården Forstena (ca 400m SV om monumentet). Föräldrarna, Torsten Lennartson och Märta Posse, kom dock i onåd hos hertig Karl och tvingades i landsflykt. Sonen fick då växa upp hos släktingar men redan som 15-åring anställdes han som kammarpage hos Gustaf II Adolf. Föräldrarna benådades så småningom och återkom till bygden. De är begravda i Västra Tunhems kyrka.

Under krigen på tysk mark blev han överbefälhavare och även fältmarskalk. Vid återkomsten till Sverige 1641 utnämndes han till riksråd och 1647 till generalguvernör för Västergötland, Värmland-Dal och Halland. Hans hälsa var dock bräcklig under många år efter en fångenskap i Tyskland och han avled 1651 i Stockholm och ligger begravd i Riddarholmskyrkan.

När Lennart Torstenson skulle föräras ett minnesmärke till sin 300-årsdag (1903) valdes en plats med stor omsorg. På höjden mellan gårdarna Forstena och Nygård hade redan någon vikingatida storman fått sin grav med vidsträckt utsikt över slätten med Göta älv i bakgrunden. Gravkullen ansågs som lämplig plats för ett monument, nära Forstena och synlig vida omkring. Efter en arkeologisk utgrävning, som bl.a. avslöjade ett 20 kvm stort och 40 cm tjockt asklager med mängder av brända människoben, fick man trots allt tillstånd att utnyttja gravkullen. Där restes ett sex meter högt monument omgivet av fyra kanoner (mörsare) för att hedra den berömde artilleristen.Läs mer om monumentets tillkomst och den pompösa invigningen på nästa sida:

Källa:Tunhems Gäll, G. Lundén

Samtida med Lennart Torstenson var en annan berömd krigare från bygden, Olof Andersson Silfverlood. Läs mer.

Mer att läsa om Lennart Torstenson på Wikipedia.

Torstensonmonumentet

Monumentets framsida

Torstensonmonumentet

Hitta hit
med GPS

WGS84
N 58° 19.522’
E 12° 22.814’

RT90
6472000 1299365

SWEREF99
6467921
346578

Upp