Vi får ofta frågan hur vi orkar försätta engagerar oss i tunahemsbygden trots att många av oss passerat 70. Då kan jag avslöja, att somliga av oss fortfarande har reguljära arbeten utöver föreningen.

Visst det kan förstås vara utmanande att fortsätta arbeta fram och efter det att man fyllt 70 år om man har ett fysiskt krävande jobb eller om man lider av hälsoproblem. Å andra sidan kan det vara lättare om man har ett kontorsarbete eller en annan typ av arbete som inte kräver lika mycket fysisk ansträngning.

Undertecknad hittade till exempel mitt arbete vid sidan om föreningen via pensionärskraft. Jag får göra de jobb jag tycker är roliga och i den takt som passar mig.

Det kan både vara positivt och negativt att fortsätta arbeta på äldre dagar. På den positiva sidan kan det bidra till att hålla en aktiv och engagerad i samhället, och ge en känsla av syfte och mening i livet. Att fortsätta arbeta kan också ge en möjlighet att fortsätta lära sig nya saker och utvecklas på arbetsplatsen.

Med det sagt.

Å andra sidan kan det också vara negativt att fortsätta arbeta på äldre dagar. Arbetsmiljön kan vara mindre anpassad för äldre arbetstagare, och man kan uppleva åldersdiskriminering på arbetsplatsen. Äldre arbetstagare kan också ha svårare att hantera stress och höga krav, och kan behöva mer tid för att återhämta sig efter en arbetsdag.

Sammanfattningsvis beror det på individuella faktorer hur det är att jobba fram till 70 år, men det kan både vara positivt och negativt beroende på arbetsmiljö och hälsa.

/Nisse